Celý obsah publikovaný na webstránke je majetkom spoločnosti!

Celý obsah internetového obchodu „Hello Watch“ je chránený autorskými právami. Obrázky, fotografie, ilustrácie, texty a popisy na tejto stránke sú duševným vlastníctvom spoločnosti Arnold Molnár a Reakcio-D Kft. a iných tretích strán. Môžu sa použiť iba so súhlasom a v súlade s právnymi predpismi. Informácie na tejto webovej stránke podliehajú ochrane autorských práv spoločnosti Arnold Molnár a Reakcio-D Kft.

Duševné vlastníctvo ktorejkoľvek tretej strany (teda tretej strany inej ako Hello Smart webshop) zverejnené na tejto webovej stránke môže byť použité iba v súlade so zákonom o autorských právach. Okrem zákonom povoľujúce slobodné použitie duševného vlastníctva tretích strán sa iné publikované diela môžu použiť iba so súhlasom autora. V prípade publikácií tretích strán na tejto stránke sa žiadateľ môže obrátiť na nositeľa práv. Všetky duševné vlastníctva, ďalej ochranné známky, logá, slogany, popisy produktov, návody na použitie a pod. uverejnené na tejto webovej stránkesú duševným vlastníctvom spoločnosti Arnold Molnár a Reakcio-D Kft a sú chránené zákonom. Neznalosť príslušných zákonov vás nezbavuje zodpovednosti.

Obsah uverejnený na webstránke nesmie byť kopírovaný, šírený, predávaný alebo inak používaný bez predchádzajúceho súhlasu autora. Je tiež prísne zakázané uverejňovať tento obsah na akomkoľvek inom mediálnom kanáli alebo sa označovať autorom!