Zabezpečenie kvality a právne požiadavky

Naše výrobky sú v súlade so súčasnými európskymi normami kvality a životného prostredia, ako aj s požiadavkami na elektronické zariadenia, ktoré sú komerčne dostupné v EÚ.Nasledujúce certifikáty a ďalšie dokumenty sú k nim k dispozícii:


CE Certification

FCC Certification

RoHs

ISO-9001

IP Waterproof


Všetky naše produkty a ich balenia sú označené logami a značkami týchto certifikátov.

Spätný tovar sa vybaluje pred kamerou; pokiaľ je to možné, kolegovia sa pokúsia reprodukovať poruchový jav už v čase vybalovania, aby ho mohli čo najskôr odstrániť. Ak počas vybalovania a testovania vzniknú akékoľvek otázky, budeme vás kontaktovať e-mailom.


Dôležité! Ako sa dočítate aj na faktúre, naše produkty dodávame s holografickou „Smart“ nálepkou, ktorej nedostatok môže komplikovať vybavenie reklamácie a vrátenia tovaru. Neodstraňujte túto nálepku počas záručnej doby! Naša spoločnosť si vyhradzuje právo na expiráciu, ak dôjde k nadmernému opotrebovaniu produktu, ktoré mohlo byť spôsobené neopatrným nosením / skladovaním.